Буцах

Эрүүл мэндийн тэгш байдлаар судалгаа хийлээ.

ДЭМБ-ын “Бүх нийтийн эрүүл мэндийн хамралт”-ын зарчмыг дэмжин эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах үүднээс  нийслэлийн алслагдсан хороодод амьдарч байгаа иргэд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд (ХБИ)-д үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тэгш байдал, нийгмийн хүчин зүйлийн нөлөөллийн судалгааг Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Сүхбаатар, Налайх дүүрэг дээр зохион байгууллаа.

Судалгаагаар сонгогдсон дүүргийн алслагдсан хороодын 692 иргэд, өрхийн 116 эмч, ажиллагсад болон зарим хороодын засаг дарга, дүүргийн бүртгэл, цагдаа, боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн даатгал, халамж үйлчилгээний ажилтнуудыг хамруулав.