Элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрт хамрагдацгаая.