Буцах

ТЭМБҮҮ ЭДГЭРДЭГ ӨВЧИН

Өвчтэй хүнийг гаднаас нь таних онцгой шинж байдаггүй. Тиймээс та ТЭВЧИХ, ҮНЭНЧ БАЙХ, БЭЛГЭВЧ ХЭРЭГЛЭХ, МАНСУУРУУЛАХ БОДИСООС ТАТГАЛЗАХ нь бэлгийн замаар дамжих халдвараас сэргийлэх чухал ач холбогдолтой юм.