Буцах

ЭЕРЭГ БАЙЖ, СЭТГЭЛ ГУТРАЛААС СЭРГИЙЛЬЕ ‼️‼️‼️

Сэтгэцийн эрүүл мэндээ дэмжих, хамгаалах олон боломж байдаг. Хэрэв танд сэтгэл гутралын шинжүүд илэрч байгаа мэт санагдвал өөрийн итгэлтэй хэн нэгэнд хандах юмуу эсвэл мэргэжлийн эмчид хандах хэрэгтэй.

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР