Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс

Овог нэр

Албан тушаал

Утас

Цахим шуудан

 1

О.Энхзаяа

Хэлтсийн дарга

11-320981

enkhzaya.o@emg.ub.gov.mn

 

Нийгмийн эрүүл мэндийн алба

 

2

Н.Мэндсайхан

Халдварт бус өвчний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

11-320981

mendee@emg.ub.gov.mn

mendee.ns@gmail.com

 

3

Д.Энхтүвшин

Эрүүл мэндийн боловсрол, салбар хоорондын хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

11-320981

Enkhtuvshin.d@emg.ub.gov.mn

 

4

Л.Батцэцэг

Хавдар, сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

11-320981

Battsetseg.b@emg.ub.gov.mn

 

5

 Ж.Энхбаяр

Ахмад, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

11-320981

Enkhbayar.j@emg.ub.gov.mn

 

6

Ц.Ундрал

Орчны эрүүл мэнд, осол гэмтлийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

11-320981

 

 

Халдварт өвчний тандалт, урьдчилан сэргийлэлтийн алба

 

7

Б.Баатарсүх

Эмнэлгийн халдварын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

11-320981

 Baatarsukh.b@emg.ub.gov.mn

 

 8

Ж.Энхцэцэг

Дархлаажуулалт, тарилгат өвчний тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

 11-320981

 Enkhtsetseg.j@emg.ub.gov.mn

 

9

Ч.Алтантогосхон

Сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчний тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

11-320981

 Altantogoshon.ch@emg.ub.gov.mn

 

10

 

Халдварт өвчний тандалт, шинэ сэргээгдэж буй халдварт өвчний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

11-320981