Тэтгэвэрт гарч мөнгөн тэтгэмж авах хүмүүсийн бүрдүүлэх материал

  • 1.Байгууллагын тодорхойлолт /Ямар нэгэн тэтгэмж авч байсан эсэх/
  • 2.Ажлаас халагдсан тушаал /Хуулбарласан буюу канондсан хувь бол архивын “хуулбар үнэн” тамга дарагдсан байх/
  • 3.Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/
  • 4.Тэтгэвэрийн дэвтэрийн хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/
  • 5.Хувийн өргөдөл /НЭМГ-т хандсан, ажилласан байгууллага, хугацаагаа он оноор жагсаан бичих/
  • 6.Хөдөлмөрийн болон Нийгмийн даатгалын дэвтэрийн хуулбар
  • 7.Виза картны дансны дугаар /Тухайн хүний нэрийн данс, аль банкны салбар болохыг тодорхой бичих/
  • Сүлжээгээр авч буй үндсэн цалингийн тодорхойлолт