Буцах

Нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарт 2018 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт.