Буцах

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллагуудаар үйлчлүүлэхэд бүрдүүлэх материал

1. Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэлд:

a)  Амбулатори, поликлиникээр үйлчлүүлэхдээ:
1. Өвчтөний карт
2. Өрхийн эмчийн анхны үзлэг хийгдсэн байх                            /өрхийн эмчийн заалт/
3. Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр                                          /баталгаажсан байх/
4. Иргэний үнэмлэх 
b) Стационарт хэвтэн эмчлүүлэхдээ:
1. Өрхийн эмчийн болон нарийн мэргэжлийн эмчийн хэвтэх бичиг 
2. Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр /баталгаажсан байх/
3. Нийгмийн даатгалын дэвтэр
4. Амбулаториор хийгдсэн шинжилгээ /өндөгний цус, шээс, биохими, зүрхний  бичлэг, рентген зураг/ 
5. Иргэний үнэмлэх
6. Ажилтан болон оюутнуудаас ЭМД-ын 10 хувь /5100 төгрөг/
7. Хувийн бэлтгэл /Аяга халбага, оо сойз, гэрийн халат, шаахаа гм/

2.   Дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэгт:
1.   Өрхийн эмчийн болон нарийн мэргэжлийн эмчийн хэвтэх бичиг 
2.   Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр /баталгаажсан байх/
3.   Төрсний гэрчилгээ
4.   Нийгмийн даатгалын дэвтэр
5.   Амбулаториор хийгдсэн шинжилгээ /өндөгний цус, шээс, биохими, зүрхний бичлэг, рентген зураг/ 
6.   Иргэний үнэмлэх
7.   Өвчтөний карт /Анх удаа бол амбулаторийн карт/
8.   Ажилтан болон оюутнуудаас ЭМД-ын 10 хувь /5100 төгрөг/
9.   Хувийн бэлтгэл /Аяга халбага, оо сойз, гэрийн халат, шаахаай гм/

3.   Амаржих газарт:
a)   Төрөхийн тусламж, үйлчилгээ авахдаа:
1.   Иргэний үнэмлэх

2.   Жирэмсний хяналтын солилцох хуудас
3.   Хувийн бэлтгэл /Аяга халбага, оо сойз, гэрийн халат, шаахай гм /
b)   Эмэгтэйчүүдийн тусламж, үйлчилгээ авахдаа:
1.   Өрхийн эмчийн болон нарийн мэргэжлийн эмчийн хэвтэх бичиг

2.   Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр /баталгаажсан байх/
3.   Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Ажил эрхэлдэг бол/
4.   Амбулаториор хийгдсэн шинжилгээ /өндөгний цус, шээс, биохими, зүрхний бичлэг, рентген зураг г/м/
5.   Иргэний үнэмлэх
6.   Ажилтан болон оюутнуудаас ЭМД-ын хуулийн дагуу 6100 төгрөг
7.   Хувийн бэлтгэл /Аяга халбага, оо сойз, гэрийн халат, шаахай гм/

Амаржих газрууд нь харъяаллын дагуу жирэмсэн болон төрөлттэй холбоотой тусламж, үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлнэ. Баянгол дүүргийн бүх хороодын иргэд Эх нялхасын эрдэм шинжилгээний төвд харъяалагдана. Клиникийн 1-р амаржих газарт 4 ортой эхийн амрах байр ажиллаж байгаа. Мөн амаржих газрууд нь зүрх судасны эмгэгтэй жирэмсэн эх болон дутуу төрөлтийн үед харъяалал харгалзахгүй авч үйлчилнэ.

4.   Тусгай мэргэжлийн төвд:
a)   Сэргээн засах клиникийн эмнэлэгт:
1.   Улсын клиникийн эмнэлэг, дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл, өрхийн эмчийн зөвлөгөөний шийдвэрийн

дагуу өвчтөн илгээх 36А маягт
2.   Шинжилгээ /цус, шээс, биохими, зүрхний бичлэг, рентген зураг, ЭХО гм/
3.   Өвчтөний карт
4.   Нийгмийн даатгалын дэвтэр, тэтгэврийн дэвтэр
5.   Иргэний үнэмлэх
6.   ЭМД-ын тухай хуулийн дагуу 3500 төгрөг
7.   Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр /баталгаажсан байх/
8.   Хувийн бэлтгэл /Аяга халбага, оо сойз, гэрийн халат, шаахай гм/
b)   Наркологийн эмнэлэгт:
1.   Өрхийн эмчийн болон нарийн мэргэжлийн эмчийн хэвтэх бичиг
2.   Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр, түүний баталгаажуулсан хуулбар 1% /хэрэв даатгалгүй бол
мөрдөгдөж буй тарифын дагуу төлбөрөө төлсөн байх/
3.   Нийгмийн даатгалын дэвтэр /баталгаажсан байх/
4.   Амбулаториор хийгдсэн шинжилгээ /өндөгний цус, шээс, биохими, зүрхний бичлэг, рентген зураг гм/
5.   Иргэний үнэмлэх
6.   ЭМД-ын тухай хуулийн дагуу 6000 төгрөг
7.   Хувийн бэлтгэл /Аяга халбага, оо сойз, гэрийн халат, шаахай, ариун цэврийн байдал гм/

5. Хүүхдийн клиник сувилалд:
1.   Иргэний үнэмлэх /Эцэг, эхийн/

2.   Төрсний гэрчилгээ
3.   Өрхийн эмнэлгээс илгээх 36-р маягт
4.   Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдлээс шээс, цагаан хорхойн шинжилгээөгсөн тухай баталгаажсан
шинжилгээний хуудас
5.   Хүүхдийн өсөлт, хөгжлийг хянах өсөлтийн карт / Вакцинд хамрагдалтынталаарх мэдээлэл/
6.   Хувийн бэлтгэл /00-ын цаас, нойтон болон хуурай салфетка, гар нүүрийн саван, 3-аас дээш насны хүүхдэд дээрхээс гадна бичгийн хэрэгслэл, зургийн дэвтэр,баримлын  шавар