Буцах

Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл, статистикийн онлайн тайлангийн програм хангамжийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам батлагдлаа

     

Монгол улсын хүн амын тоо