Буцах

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН САЛБАР КОМИССЫН УЛСЫН ҮЗЛЭГИЙН ХУВААРЬ

Засгийн газрын 2019 оны 150 дугаар тогтоол, Ерөнхий сайдын 2019 оны 46 дугаар захирамж, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Улсын үзлэгийг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах тухай” А/518 дугаар захирамжийн хүрээнд Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын салбар комисс, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийг 250 байгууллагад 2019 оны наймдугаар сарын 20-ноос эхлэн явах бэлтгэл ажил хангагдаад байна.

Тус үзлэгт 131 өрхийн эрүүл мэндийн төв, 16 сувилал, 52 хувийн хэвшлийн ортой эмнэлэг, 51 эмийн сан зэрэг нийт 250 байгууллага хамрагдана.

 

 

“БАЙГУУЛЛАГЫН АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГ”-ИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАР КОМИССЫН ХУВААРЬ

 

2019 оны 08 дугаар сарын 08                                                                          Улаанбаатар хот

 

Д/д

Ажлын хэсгийн ахлагч

Үзлэгт хамрагдах байгууллагын нэр

Хугацаа

1

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын

1

БГД ӨЭМТ 1-р хороо Учрахуй

 

2

БГД ӨЭМТ 2-р хороо Илаарших

 

3

БГД ӨЭМТ 3-р хороо Ангирмаа

 

4

БГД ӨЭМТ 4-р хороо  Угтахуй

 

5

БГД ӨЭМТ 5-р хороо ДэшигДун

 

6

БГД ӨЭМТ 6-р хороо МөнхҮжин

 

7

БГД ӨЭМТ 7-р хороо Эрхэмжаргалан

 

8

БГД ӨЭМТ 8-р хороо Аминжаргалан

 

9

БГД ӨЭМТ 9-р хороо Ихамгалан

 

10

БГД ӨЭМТ 10-р хороо Ариунчанар

 

11

БГД ӨЭМТ 11-р хороо Гурвансанчир

 

12

БГД ӨЭМТ 12-р хороо Бичилманал

 

13

БГД ӨЭМТ 13-р хороо Түмэн-Энх

 

14

БГД ӨЭМТ 14-р хороо  Манай эмнэлэг

 

15

БГД ӨЭМТ 15-р хороо Усантүрүү

 

16

БГД ӨЭМТ 16-р хороо Мэлмий-Хурц

 

17

БГД ӨЭМТ 17-р хороо Мөнгөлөнгоо

 

18

БГД ӨЭМТ 18-р хороо Энхт

 

19

БГД ӨЭМТ 19-р хороо Шардэгд

 

20

БГД ӨЭМТ 20-р хороо МөнхУвидас

 

21

БГД ӨЭМТ 21-р хороо Ашид амгалан

 

22

БГД ӨЭМТ 22-р хороо Сайн чагнуур

 

23

АСЭ ХХК эмнэлэг

 

24

Амин Эрдэнэ ХХК эмнэлэг

 

25

Юнимед интернейшнл ХХК эмнэлэг

 

26

Буянт оношилгоо ХХК эмнэлэг

 

27

Гарьд манлай ХХК эмнэлэг

 

28

Бүсгүй БГБХН эмнэлэг

 

29

Дархан Оточ ХХК эмнэлэг

 

30

Далд засал ХХК эмнэлэг

 

31

Мөнгөн чагнуур ЗГБХН эмнэлэг

 

32

Манал Оточ ХХК эмнэлэг

 

33

Гурван Баянбүрд ХХК эмнэлэг

 

34

Номилон ХХК эмнэлэг

 

35

Маргад Оньс ХХК эмнэлэг

 

36

Талимаа ХХК эмнэлэг

 

37

Энх Ундарга ЗГБХН эмнэлэг

 

38

Аминзаяа ХХК эмнэлэг

 

39

Амгай ойл ХХК Эмийн сан

 

40

Астрафарм ХХК Эмийн сан

 

41

Ач-Үр ХХК Эмийн сан

 

42

Бэйссан ХХК Эмийн сан

 

43

Бэриш фарм ХХК Эмийн сан

 

44

Гашуун булаг ХХК Эмийн сан

 

45

Маго ХХК Эмийн сан

 

46

Намуун тамир ХХК Эмийн сан

 

47

Цаа од ХХК Эмийн сан

 

48

Энто ХХК Эмийн сан

 

49

Эвт Эрхэс ган ХХК Сувилал

 

50

Өнө Энх ХХК Сувилал

 

2

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын

1

БЗД ӨЭМТ 1-р хороо Хүн төвт

 

2

БЗД ӨЭМТ 2-р хороо Миний зөвлөх

 

3

БЗД ӨЭМТ 3-р хороо Эмнэхүй

 

4

БЗД ӨЭМТ 4-р хороо Эрүүл өрх

 

5

БЗД ӨЭМТ 5-р хороо Хасагт Эрдэнэ

 

6

БЗД ӨЭМТ 6-р хороо Оцелосэргэлт

 

7

БЗД ӨЭМТ 7-р хороо Сувилахуй

 

8

БЗД ӨЭМТ 8-р хороо Ачлахуй

 

9

БЗД ӨЭМТ 9-р хороо Энх-Энэрэл

 

10

БЗД ӨЭМТ 10-р хороо Цэн-Оюу

 

11

БЗД ӨЭМТ 12-р хороо Амгалан Итгэлэхүй

 

12

БЗД ӨЭМТ 13-р хороо Эрүүл өсөх

 

13

БЗД ӨЭМТ 14-р хороо Евро эм

 

14

БЗД ӨЭМТ 15-р хороо Цэдэн эрдэнэ

 

15

БЗД ӨЭМТ 16-р хороо Насан-урт

 

16

БЗД ӨЭМТ 17-р хороо Орхон түшээ мөрөн

 

17

БЗД ӨЭМТ 18-р хороо Оч манал

 

18

БЗД ӨЭМТ 19-р хороо Өнөр энх мэнд

 

19

БЗД ӨЭМТ 20-р хороо НОВА

 

20

БЗД ӨЭМТ 21-р хороо Ачит сайхан

 

21

БЗД ӨЭМТ 22-р хороо Эрүүл оршихуй

 

22

БЗД ӨЭМТ 23-р хороо Нэмүүлэн

 

23

БЗД ӨЭМТ 24-р хороо Мараната

 

24

БЗД ӨЭМТ 25-р хороо Энх Агшин

 

25

БЗД ӨЭМТ 26-р хороо Тэгш дүүрэн хүслэн

 

26

БЗД ӨЭМТ 27-р хороо Анд сайхан

 

27

БЗД ӨЭМТ 28-р хороо Ерөөл буян оршихуй

 

28

Ухаант хатан ижий ХХК эмнэлэг

 

29

Ээлтэй оточ манал ХХК эмнэлэг

 

30

Бум Энэрэл ХХК эмнэлэг

 

31

Зүтгэл найдвар ЗГБХН эмнэлэг

 

32

Ливмед ХХК эмнэлэг

 

33

Солонго хараа ХХК эмнэлэг

 

34

Топуна  ХХК эмнэлэг

 

35

Төгсун ХХК эмнэлэг

 

36

Гэгээмед ХХК эмнэлэг

 

37

Шар бар ХХК эмнэлэг

 

38

Хотон трейд ХХК эмнэлэг

 

39

Баянзүрх эмнэлэг ХХК эмнэлэг

 

40

Егнин ХХК эмнэлэг

 

41

Филошийп ХХК эмнэлэг

 

42

Цу Эрдэнэ ХХК эмнэлэг

 

43

Экспресс ассист ХХК эмнэлэг

 

44

Хонгор сүлд ХХК Эмийн сан

 

45

Монос Эмийн сан

 

46

Монфа трейд Эмийн сан

 

47

Ази-Фарм ХХК Эмийн сан

 

48

Алтан мэлмий ХХК Эмийн сан

 

49

Ааг фарма ХХК Эмийн сан

 

50

Медимпекс интернэшнл ХХК Эмийн сан

 

3

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын

1

ЧД ӨЭМТ 1,2,3-р хороо Мэнд цолмон

 

2

ЧД ӨЭМТ 4, 5-р хороо Энэрэнгүй үйлс

 

3

ЧД ӨЭМТ 6-р хороо Ижил санаа

 

4

ЧД ӨЭМТ 7-р хороо Таны итгэл

 

5

ЧД ӨЭМТ 8-р хороо Гүсү дэвү

 

6

ЧД ӨЭМТ 9-р хороо Нандинхүсэл

 

7

ЧД ӨЭМТ 10-р хороо Мөнхбаясгалант

 

8

ЧД ӨЭМТ 11-р хороо Цэнгэлжаргал хайрхан

 

9

ЧД ӨЭМТ 12-р хороо Шэжид дүг

 

10

ЧД ӨЭМТ 13-р хороо Мэнд-Арвижих

 

11

ЧД ӨЭМТ 14-р хороо Чин хүслэн

 

12

ЧД ӨЭМТ 15-р хороо Энэрэнгүй сэтгэл

 

13

ЧД ӨЭМТ 16-р хороо Тэгш-Өлзий

 

14

ЧД ӨЭМТ 17-р хороо Мөнх-Үйлстэн

 

15

ЧД ӨЭМТ 18-р хороо Үйлс нэгтэн

 

16

ЧД ӨЭМТ 19-р хороо Ундрах ирээдүй

 

17

БНД ӨЭМТ 1-р хороо Энэрэлт-Өлзий

 

18

БНД ӨЭМТ 3-р хороо Биваангирд

 

19

БНД ӨЭМТ 2,4-р хороо Энх-Өрх

 

20

БНД ӨЭМТ 5-р хороо Ач-Элбэрэл

 

21

НД ӨЭМТ 1-р хороо Нарны эрч

 

22

НД ӨЭМТ 2-р хороо Амь-Эрдэнэ

 

23

НД ӨЭМТ 3-р хороо Ачлал-Налайх

 

24

НД ӨЭМТ 4-р хороо Суварга налайх

 

25

Тийн ялгуусан эх ХХК Сувилал

 

26

Бүрэн хайрхан сервис ХХК Эмийн сан

 

27

Гладиолус ХХК Эмийн сан

 

28

Гүн тулга ХХК Эмийн сан

 

29

Закира ХХК Эмийн сан

 

30

Засаг булаг ХХК Эмийн сан

 

31

Мөнхийн тун мед ХХК Эмийн сан

 

32

Нони ХХК Эмийн сан

 

33

ОТЭСО ХХК Эмийн сан

 

34

Палома ХХК Эмийн сан

 

35

Төхөм фарм ХХК Эмийн сан

 

36

Цомбо ХХК Эмийн сан

 

37

Чигатуссин ХХК Эмийн сан

 

38

Чинван импекс ХХК Эмийн сан

 

39

Эрдэнэ Бэрээмэг ХХК Эмийн сан

 

40

Буман сан ХХК Эмийн сан

 

4

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын

1

СХД ӨЭМТ 1-р хороо Буянт манал

 

2

СХД ӨЭМТ 2-р хороо АНАН

 

3

СХД ӨЭМТ 3-р хороо Мичид-ундрага

 

4

СХД ӨЭМТ 4-р хороо Наран манал

 

5

СХД ӨЭМТ 5-р хороо Отгон7бурхан

 

6

СХД ӨЭМТ 6-р хороо Гурван цүүр

 

7

СХД ӨЭМТ 7-р хороо Энхийн өргөө

 

8

СХД ӨЭМТ 8-р хороо Ээлтэй

 

9

СХД ӨЭМТ 9-р хороо Энх-элбэрэл

 

10

СХД ӨЭМТ 10-р хороо Байгаль наран

 

11

СХД ӨЭМТ 11-р хороо Гурван тэрх

 

12

СХД ӨЭМТ 12-р хороо Алтанцэгцүүхэй

 

13

СХД ӨЭМТ 13-р хороо Өнө-ачит

 

14

СХД ӨЭМТ 14-р хороо ТОНЭ

 

15

СХД ӨЭМТ 15-р хороо Мичид-асрал

 

16

СХД ӨЭМТ 16-р хороо Энх-ачит

 

17

СХД ӨЭМТ 17-р хороо Сан-хум

 

18

СХД ӨЭМТ 19-р хороо Батцэцэн

 

19

СХД ӨЭМТ 20-р хороо Жаргал-өлзий

 

20

СХД ӨЭМТ 22-р хороо Одонт манал

 

21

СХД ӨЭМТ 23-р хороо Гурван жаргал

 

22

СХД ӨЭМТ 24-р хороо Баянбигэр

 

23

СХД ӨЭМТ 25-р хороо Цэцэгхайрхан

 

24

СХД ӨЭМТ 26-р хороо Эхэн босго

 

25

СХД ӨЭМТ 28-р хороо Ариун мэнд

 

26

СХД ӨЭМТ 29-р хороо Ариун энэрэл

 

27

СХД ӨЭМТ 31-р хороо Өлзийт манал

 

28

Бурам номиун ХХК эмнэлэг

 

29

Далд увидас ХХК эмнэлэг

 

30

Төртрейд ХХК эмнэлэг

 

31

Бурам мишээл ХХК эмнэлэг

 

32

Хулж боржигон ХХК эмнэлэг

 

33

ЦНС БГБХН эмнэлэг

 

34

Энэрэл мамоц ХХК эмнэлэг

 

35

Авецина ХХК эмнэлэг

 

36

Анхтуяа ХХК Сувилал

 

37

Нандин Ухаан ХХК Сувилал

 

38

Номуутай ХХК Сувилал

 

39

Натул ХХК Сувилал

 

40

Самбарай ХХК Сувилал

 

41

Цагдаагийн алба хаагчдын сүүж уул сэргээн засах сувилал ТБАГУТҮГ Сувилал

 

42

Маргад Оньс ХХК Сувилал

 

43

Хос хун трейд ХХК Эмийн сан

 

44

Торгон туул Эмийн сан

 

45

Нуган ХХК Эмийн сан

 

46

Орхон сарнай ХХК Эмийн сан

 

47

Нинжнаваг Эмийн сан

 

48

НОБО ХХК Эмийн сан

 

49

Мөнх түшээ ХХК Эмийн сан

 

50

Еврофарм ХХК Эмийн сан

 

5

 

 

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын

1

ХУД ӨЭМТ 1-р хороо Мөнхбадрах

 

2

ХУД ӨЭМТ 2-р хороо Тэрмэстий

 

3

ХУД ӨЭМТ 3-р хороо Энхтитэм

 

4

ХУД ӨЭМТ 4-р хороо Цэц-до

 

5

ХУД ӨЭМТ 5-р хороо Манал-Үйлс

 

6

ХУД ӨЭМТ 6-р хороо Чанд- Авиа

 

7

ХУД ӨЭМТ 7-р хороо Хашчагнуур

 

8

ХУД ӨЭМТ 8-р хороо Уясах

 

9

ХУД ӨЭМТ 9-р хороо АЯУТ

 

10

ХУД ӨЭМТ 10-р хороо Амин-тус

 

11

ХУД ӨЭМТ 11 хороо Амгалан

 

12

ХУД ӨЭМТ 12-р хороо Био-Асралт

 

13

ХУД ӨЭМТ 14-р хороо Энх амгалан өлзийт

 

14

ХУД ӨЭМТ 15-р хороо Мэндсаруул

 

15

ХУД ӨЭМТ 16 хороо Энхбуянт манал

 

16

СБД ӨЭМТ 3хороо Тэгш мэнд

 

17

СБД ӨЭМТ 4,5 -р хороо Өөдрөг энх

 

18

СБД ӨЭМТ 6-р хороо Сайн наран

 

19

СБД ӨЭМТ 7-р хороо Энхсүндэр

 

20

СБД ӨЭМТ 8-р хороо Манай эмч

 

21

СБД ӨЭМТ 9-р хороо Энхийн санаа

 

22

СБД ӨЭМТ 10-р хороо Энэр ази

 

23

СБД ӨЭМТ 11-р хороо Дотны туслагч

 

24

СБД ӨЭМТ 12-р хороо Конвер

 

25

СБД ӨЭМТ 13-р хороо Санколл

 

26

СБД ӨЭМТ 14-р хороо Өнөр өрх

 

27

СБД ӨЭМТ 15-р хороо Гүн мэдрэмж

 

28

СБД ӨЭМТ 16-р хороо Мандам

 

29

СБД ӨЭМТ 17-р хороо Увидаст од

 

30

СБД ӨЭМТ 18-р хороо Гэрэлт манал

 

31

Корсан ХХК эмнэлэг

 

32

Жапан Монголиан Фриендшип хоспитал ХХК, ЯМНЭ эмнэлэг

 

33

Таны төлөө бид ХХК эмнэлэг

 

34

Чимэжүд ХХК эмнэлэг

 

35

Гийх од ХХК эмнэлэг

 

36

Чимэг Оюу ХХК эмнэлэг

 

37

Сэргээн засах клиник эмнэлэг ХХК

 

38

Хасу манал ХХК эмнэлэг

 

39

Эрүүл энх баяс ХХК эмнэлэг

 

40

Найман Очир ХХК эмнэлэг

 

41

Замбагатрейд ХХК эмнэлэг

 

42

Тойгийн тал ХХК эмнэлэг

 

43

Интенсив каре ХХК Сувилал

 

44

АШУҮИС Сувилал

 

45

СБЭМТ-ийн Сувилал

 

46

Сэргээн засах клиник эмнэлэг ХХК Сувилал

 

47

Энхсаран ХХК Сувилал

 

48

Мангут ХХК Сувилал                   

 

49

Авто лайн ХХК Эмийн сан

 

50

Ариун Монгол ХХК Эмийн сан

 

51

Инжир бумба ХХК Эмийн сан

 

52

Нахиа импекс Эмийн сан

 

53

Тавин-Ус ХХК Эмийн сан

 

54

Барагшун фарм ХХК Эмийн сан

 

55

Бүжин лхам ХХК Эмийн сан

 

56

Долмалин ХХК Эмийн сан

 

57

Монгол эм импекс концерн ХХК Эмийн сан

 

58

Монфарм трейд ХХК Эмийн сан

 

59

Гашуун булаг ХХК Эмийн сан

 

60

Гладиолус ХХК Эмийн сан

 

 

  НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР