Буцах

Өргөө амаржих газарт олон улсын чанарын стандартыг нэвтрүүлнэ

Нийслэлийн Өргөө амаржих газраас 2018 оноос олон улсын чанарын менежементийн  тогтолцоо ISO9001:-2015 стандартыг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна.

Тус стандартыг нэвтрүүлэх хүрээнд Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газартай хамтран “Гүйцэтгэлийн үнэлгээ” сэдэвт сургалтыг энэ сарын 21-нд зохион байгууллаа.

Энэ сургалтаар “Гүйцэтгэлийн үнэлгээний зорилго, ач холбогдол”, “Үнэлгээ хийх үе шат”, “Гүйцэтгэлийн үнэлгээний талаар хийсэн судалгааны дүн”, “Гүйцэтгэлийн үнэлгээний сайн туршлага” зэрэг дөрвөн чиглэл бүхий мэдээлэл хүргэсэн бөгөөд эмнэлгийн удирдлага, эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн зэрэг нийт 62 хүн оролцсон юм.

Олон улсын чанарын менежементийн тогтолцоо ISO9001:-2015 стандартыг нэвтрүүлснээр тус амаржих газрын эмч, ажилтнуудын идэвхи оролцоо нэмэгдэх, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанарын үзүүлэлтэд ахиц гарах ач холбогдолтой юм.

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР