Буцах

ТЭМБҮҮ ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛЭХ АРГУУД

Халдварт өвчнөөс сэргийлэх аргууд нь тун энгийн.

·         ТЭВЧИХ...

·         ҮНЭНЧ БАЙХ...

·         БЭЛГЭВЧ ХЭРЭГЛЭХ...

·         МАНСУУРУУЛАХ БОДИСООС ТАТГАЛЗАХ...

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР