Буцах

Сүрьеэгийн өвчлөлийг бууруулах зорилгоор хүүхдийн байгууллагын эмч нартай хамтарч ажиллана

Сүрьеэгийн эрт илрүүлэг, оношилгоо, эмчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, нэн ялангуяа хүүхэд, өсвөр үе, залуучууд руу чиглэсэн ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас “Сүрьеэгийн эрт илрүүлэг, эмчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэхэд хүүхдийн байгууллагын эмч нарын оролцоо” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

Тус сургалтанд Ерөнхий боловсролын сургуулийн эмч, дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн сүрьеэгийн диспансерын зохицуулагч, сүрьеэгийн асуудал хариуцсан тархвар судлаач, нарыг хамруулсан юм.

Энэ хүрээнд нийслэлийн хэмжээнд болон хүүхдийн байгууллагад бүртгэгдсэн сүрьеэгийн өвчлөл, уг өвчлөлийг бууруулах зорилгоор авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, хүүхдийн сүрьеэгийн оношилгоо, эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлт, сүрьеэгийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэхэд ЕБС-ийн эмчийн оролцоог хэлэлцэж, хавьтал илрүүлгийг зохион хэрхэн байгуулах, салбар дундын хамтын ажиллагааг цаашид эрчимжүүлэх талаар чиглэл өгчээ.

Мөн томуу, томуу төст өвчний өнөөгийн байдал, хүүхдийн байгууллагын өвчлөл, цаашид хэрхэн сэргийлэх, эрүүл мэндийн байгууллагуудын тушаал, шийдвэрийн хэрэгжилтийг  ханган ажиллахад шаардлагатай мэдээллийг хүргэсэн байна.

Энэхүү сургалтыг хийснээр сурьеэгийн тусламж, үйлчилгээнд мөрдөгдөж буй хөтөлбөр, стандарт, удирдамжийн хэрэгжилт сайжирч, тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмж, идэвхитэй эрт илрүүлэг, эмчилгээний хамралт нэмэгдэх төдийгүй хүүхдийн байгууллагын халдварын тархалт буурах юм.

Мөн сүрьеэгийн өвчлөлийг бууруулахад хүүхдийн байгууллагын оролцоо нэн чухал болохыг онцолж, цаашид эрүүл мэндийн байгуулагатай хэрхэн хамтарч ажиллах талаар хэлэлцсэн байна.

 

 

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР