Буцах

НЭЭЛТТЭЙ ЗАР

Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр -4 төслийн хүрээнд Сонгинохайрхан дүүргийн жишиг нэгдсэн эмнэлгийн ашиглалтын өмнөх захиргаанд ажиллах мэргэжилтнийг сонгон шалгаруулж байна.

Ашиглалтын өмнөх захиргаанд ажиллахыг хүссэн мэргэжилтний  материалыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 13 цаг хүртэл Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын 900 тоотод авна.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

·         Хүсэлт

·         Төрийн албан хаагчийн анкет

·         Диплом, гэрчилгээний хуулбар

·         Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

·         Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Сонгинохайрхан дүүргийн жишиг нэгдсэн эмнэлгийн ашиглалтын өмнөх захиргаанд ажиллах мэргэжилтэнүүдэд тавигдах ерөнхий шаардлага:

1.    НЯГТЛАН БОДОГЧ

Боловсрол

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй;

Мэргэжил

Эдийн засаг, санхүүгийн мэргэжилтэй;

Мэргэшил

Мэргэшсэн нягтлан бодогч;

 

Туршлага

Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай

 

2.    БАРИЛГА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Боловсрол

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй;

Мэргэжил

Барилгын, дулааны, хөргөлт сэлгэлтийн инженер;

Мэргэшил

·         Барилгын, дулааны, хөргөлт сэлгэлтийн чиглэлээр мэргэшил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан

·         Мэргэшсэн инженер бол давуу тал болно.

Туршлага

Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай

 

3.    БАРИЛГЫН ДЭД БҮТЭЦ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Боловсрол

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй;

Мэргэжил

Барилга, сантехникийн инженер;

Мэргэшил

·         Барилга, сантехникийн чиглэлээр мэргэшил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан

·         Мэргэшсэн инженер бол давуу тал болно

Туршлага

Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай

 

4.    ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР

Боловсрол

Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй;

Мэргэжил

Цахилгааны инженер;

Мэргэшил

·         Цахилгааны чиглэлээр мэргэшил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан

·         Мэргэшсэн инженер бол давуу талтай

Туршлага

Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР