Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын иргэдийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

            Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газарт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг өмнөх онуудад харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудыг НЭМГ-ын бүтэц дотор нэгтгэж гаргаж байсан бол өн...

Дэлгэрэнгүй

Вакцин ток шоу, НЭМГ-ын дарга Ш.Энхбат

НЭМГ-ын дарга (Med.Sc.Ph.d, prof) Шагдарсүрэнгийн Энхбат: Эрүүл мэндийн салбарыг барилга байгууламж гэж үзвэл дандаа дээврийг нь л засаад байгаа юм. Гурав дахь шатлал буюу нөгөө дээвэрлүү нь хөрөнгө о...

Дэлгэрэнгүй