Буцах

Ажлын байрны зар

Лабораторийн их эмч

Хүүхдийн сувилагч

Яаралтай тусламж эрчимт эмчилгээний эмч

Тоног төхөөрөмжийн инженер

Яаралтай тусламжийн сувилагч

Гэмтлийн эмч

Мэс заслын сувилагч

Ариутгалын сувилагч

Эрчимт эмчилгээний сувилагч