Буцах

2019 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН МЭДЭЭ АВАХ ХУГАЦААГ СУНГАЛАА

ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА,ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ДАРГА, ЗАХИРАЛ НАРТ

       2019 оны 3 дугаар улирлын орлого зарлагын мэдээний хамрагдалт хангалтгүй байгаатай холбоотойгоор Үндэсний статистикийн хорооноос мэдээ авах хугацааг 2019 оны 10 дугаар сарын 24-ний 17.30 хүртэл сунгасан тул улирлын мэдээгээ өгөөгүй байгаа эмнэлэг, сувилал, эмийн сан, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд дурдсан хугацаанд яаралтай өгнө үү.

     Мөн энэ хугацаанд улирлын мэдээг алдаатай оруулсан байгууллагууд засах боломжтой.

  

Үндэсний статистикийн хороо

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв

                                                      Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар