Буцах

НАЛАЙХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ ТАНЫГ ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД УРИЖ БАЙНА.