Буцах

Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй хувийн хэвшлийн ортой эрүүл мэндийн байгууллагуудын анхааралд

"Тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдалд дотоод хяналт тавих нь" үзүүлэх сургалт

Хамрах хүрээ: Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй ортой эмнэлгийн чанарын менежер болон сувилахуйн арга зүйч, эмчилгээний чанарын хяналтын байцаагч нар /нийт 120 хүн/

Байршил: Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн соёлын танхимд болно.

Хэзээ: 2020 оны 1-р сарын 23-ны 10.00-17.00 цаг

Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг идэвхтэй оролцохыг урьж байна.