Буцах

Шуурхайн биелэлт оруулсан байдал /Байгууллагаар/

Нийт мэдээ: 0

Байгууллагын нэр

Биелэлт оруулсан тоо

Дэлгэрэнгүй

1

Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

0

Үзэх

2

Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

0

Үзэх

3

Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

0

Үзэх

4

Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

0

Үзэх

5

Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

0

Үзэх

6

Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

0

Үзэх

7

Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

0

Үзэх

8

Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

0

Үзэх

9

Багахангай дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

0

Үзэх

10

Өргөө амаржих газар

0

Үзэх

11

Хүрээ амаржих газар

0

Үзэх

12

Амгалан амаржих газар

0

Үзэх

13

Баянзүрх дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг

0

Үзэх

14

Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг

0

Үзэх

15

Сүхбаатар дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг

0

Үзэх

16

Сонгинохайрхан дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг

0

Үзэх

17

Шүд эрүү нүүрний төв

0

Үзэх

18

Наркологийн эмнэлэг

0

Үзэх

19

Энэрэл эмнэлэг

0

Үзэх

20

Нийслэлийн Түргэн тусламжийн төв

0

Үзэх

21

Гачуурт тосгоны эрүүл мэндийн төв

0

Үзэх

22

Туул тосгоны Эрүүл мэндийн төв

0

Үзэх

23

Жаргалант тосгоны Эрүүл мэндийн төв

0

Үзэх

24

Хонхор тосгоны Эрүүл мэндийн төв

0

Үзэх

25

Сэргээн засах клиникийн эмнэлэг

0

Үзэх

26

Нийслэлийн Зоонозын төв

0

Үзэх

Монгол улсын хүн амын тоо