Буцах

Шуурхайн биелэлт оруулсан байдал /Байгууллагаар/

Нийт мэдээ: 162
 Дүүргийн Эрүүл мэндийн төв
1Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 14Үзэх
2Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 6Үзэх
3Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 3Үзэх
4Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 3Үзэх
5Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 3Үзэх
6Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 3Үзэх
7Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 0Үзэх
8Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 3Үзэх
9Багахангай дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 3Үзэх
 Нэгдсэн эмнэлэг
10Баянзүрх дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг 16Үзэх
11Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг 3Үзэх
12Сүхбаатар дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг 3Үзэх
13Сонгинохайрхан дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг 16Үзэх
 Амаржих газар
14Өргөө амаржих газар 3Үзэх
15Хүрээ амаржих газар 3Үзэх
16Амгалан амаржих газар 3Үзэх
 Тусгай мэргэжлийн төв
17Шүд эрүү нүүрний төв 3Үзэх
18Наркологийн эмнэлэг 3Үзэх
19Энэрэл эмнэлэг 2Үзэх
20Нийслэлийн Түргэн тусламжийн төв 12Үзэх
21Сэргээн засах клиникийн эмнэлэг 4Үзэх
22Нийслэлийн Зоонозын төв 3Үзэх
 Тосгоны Эрүүл мэндийн төв
23Гачуурт тосгоны эрүүл мэндийн төв 14Үзэх
24Туул тосгоны Эрүүл мэндийн төв 16Үзэх
25Жаргалант тосгоны Эрүүл мэндийн төв 12Үзэх
26Хонхор тосгоны Эрүүл мэндийн төв 3Үзэх
 Хүүхдийн клиник сувилал 
23Хүүхдийн клиник сувилал №4 0Үзэх
24Хүүхдийн клиник сувилал №40 0Үзэх
25Хүүхдийн клиник сувилал №41 0Үзэх