Эрүүл мэндийн боловсрол

Эрүүл мэндийн боловсрол-Эрүүл байхын үндэс

Эрүүл мэнд гэдэг нь хүн бүхний хүслэн төдийгүй, эрүүл саруул байх нь иргэн хүний нэг үндсэн эрх бөгөөд хүн төрөлхтөний түүхэн хөгжлийн турш нийгмийн чухал зорилтуудын нэгэн байсаар ирсэн түүхтэй. Эрүү...

Дэлгэрэнгүй