Буцах

ЭРҮҮЛ ШҮД- ЭРҮҮЛ ХҮҮХЭД ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАГУУ ОНОШЛОГОО, ЭМЧИЛГЭЭ ХИЙХ ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ШҮДНИЙ ЭМНЭЛГИЙН ХАЯГ БАЙРШЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ