Буцах

"Эрүүл шүд- Эрүүл хүүхэд" үндэсний хөтөлбөрт 2019.06.21-ний өдрийн байдлаар 45471 хүүхэд хамрагдаад байна.

"Эрүүл шүд- Эрүүл хүүхэд" үндэсний хөтөлбөрт 2019.06.21-ний өдрийн байдлаар 45471 хүүхэд хамрагдаад байна. Үүнээс эмчилгээ хийх шаардлагагүй буюу эрүүл шүдтэй хүүхэд 2150 хүүхэд байна.