Даргын тушаал 2017 он

ГАРЧИГ Дугаар Батлагдсан Огноо ТАТАХ
1 Ахлах зэрэг олгох тухай А/05 2017-10-04
2 Мэдээлэл авах тухай А/04 2018-09-04
3 Дэмжлэгт хяналт зохион байгуулах тухай А/03 2018-09-02