Удирдлагын зөвлөл

Албан тушаал

Овог нэр

Холбоо барих

1.      

Л.Төмөрбаатар

 

НЭМГ-ийн дарга

11-325076

2.      

О.Баяр

 

Орлогч дарга

11-321283

3.      

М.Мөнхдэлгэр

Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн дарга

11-325054

4.      

З.Отгонбаяр

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

11-326787

5.      

С.Ариунтуяа

Статистик мэдээллийн хэлтсийн дарга

11-329114

6.      

Г.Баянжаргал

Захиргаа, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга

70110500

7.      

О.Энхзаяа

Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн дарга

11-320981