Гадаад хамтын ажиллагааны мэдээ

“Глобалчлал ба гадаад харилцааны ажлыг эрхлэн явуулахуй” сэдэвт сургалт боллоо

       

“Глобалчлал ба гадаад харилцааны ажлыг эрхлэн явуулахуй” сэдэвт сургалт боллоо

Монгол Улсын төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах нь” сэдэвт сургалт боллоо

 

Монгол Улсын төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах нь” сэдэвт сургалт боллоо

БНСУ-ын Вонгуаны Их Сургуулийн Эмнэлэг дээр суралцаж байгаа монгол эмч нар эх нутагтаа хүрэлцэн ирлээ

 

БНСУ-ын Вонгуаны Их Сургуулийн Эмнэлэг дээр суралцаж байгаа 

Эрүүл мэндийн салбарт эрүүл мэндийн төсөл, хөтөлбөр амжилттай хэрэгжсээр байна

         Эрүүл мэндийн салбарт  эрүүл мэндийн төсөл, хөтөлбөр амжилттай хэрэгжсээр байна

Эрүүл мэндийн байгууллагын эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн нарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх чадамж сайжирсаар байна

 Эрүүл мэндийн байгууллагын эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн нарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны                                      &...

“Эрүүл мэндийн байгууллагын нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргалт” сэдэвт сургалт боллоо