Буцах

Эрүүл мэндийн салбарт эрүүл мэндийн төсөл, хөтөлбөр амжилттай хэрэгжсээр байна

         Эрүүл мэндийн салбарт  эрүүл мэндийн төсөл, хөтөлбөр амжилттай хэрэгжсээр байна

НЭМГ-ын харьяа эрүүл мэндийн байгууллагад гадаадын болон дотоодын зээл тусламжаар нийт 30 гаруй төсөл хэрэгжиж байна. Иймд харьяа эрүүл мэндийн салбарын эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн,  эрдэм шинжилгээ, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтнийг төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд дэмжлэг  өгөх зорилгоор   өнөөдөр  ШЭНТ-д төслийн арга зүйн сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтыг АШУҮИС-ийн НЭМС-ийн эпидемиолги биостатистикийн тэнхимийн ахлах багш доктор Д.Ангармөрөн /MD.PhD/ “Эрүүл мэндийн төсөл бичих арга зүй” сэдэвээр лекц уншиж арга зүйгээр хангав.

 Хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулахад эрүүл мэндийн салбарыг эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний мэдлэг чадавхийг тасралтгүй дээшлүүлж, нотолгоонд тулгуурласан бодлого хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэх, эрүүл мэндийн байгууллагын идэвх оролцоог сайжруулах нь өнөөдрийн сургалтын гол онцлог байлаа.