Мэдээний админ: Хан-Уул ДЭМТ

Е-мэйл хаяг:
huemt.hospital@gmail.com
Утасны дугаар:
Шуурхай хурлын биелэлт: 0
Харьяа байгууллагын мэдээ: 13
Зарын тоо: 0

Харьяа байгууллагын мэдээ


Шуурхайн биелэлт


Зар мэдээлэл

Нийт оруулсан мэдээний тоо: 0

Монгол улсын хүн амын тоо