Буцах

Харьяа байгууллагын мэдээ /Байгууллагаар/

Байгууллагын нэр

Мэдээний тоо

Дэлгэрэнгүй

1

Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

1

Үзэх

2

Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

7

Үзэх

3

Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

11

Үзэх

4

Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

3

Үзэх

5

Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

4

Үзэх

6

Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

3

Үзэх

7

Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

11

Үзэх

8

Багахангай дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

0

Үзэх

9

Өргөө амаржих газар

0

Үзэх

10

Хүрээ амаржих газар

2

Үзэх

11

Амгалан амаржих газар

14

Үзэх

12

Баянзүрх дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг

0

Үзэх

13

Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг

0

Үзэх

14

Шүд эрүү нүүрний төв

0

Үзэх

15

Сонгинохайрхан дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг

0

Үзэх

16

Наркологийн эмнэлэг

1

Үзэх

17

Энэрэл эмнэлэг

0

Үзэх

Монгол улсын хүн амын тоо