Буцах

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ ШИЛДЭГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВӨӨР ШАЛГАРЛАА...


Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газар, Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, “Оном сан”, Швейцарь улсын “Новортис сан”-аас хамтран хэрэгжүүлж буй “Эрүүл зүрх- Эрүүл Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдсан "Артерийн гипертензийн менежментийг сайжруулъя" 5 сарын аяны үр дүнд:
1. Артерийн гипертензийн менежментийг үлгэр жишээ зохион байгуулсан Нийслэлийн шилдэг эрүүл мэндийн төвөөр ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ 
2. Артерийн гипертензийн менежментийг сайжруулсан Нийслэлийн тэргүүний өрхийн нийгмийн ажилтнаар Чингэлтэй дүүргийн "Тэгш Өлзий" ӨЭМТ-ийн нийгмийн ажилтан Ц.Эрдэнэзаяа шалгарлаа.