Харьяа байгууллагын мэдээ

ЖИРЭМСНИЙ ХЯНАЛТ, ЭХ, НЯРАЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР…

“Эрүүл мэнд 8/20 зорилт”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд жирэмсний хяналт, эх нярайн тусламж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, эх, нялхсын эндэгдлийг бууруулах чиглэлээр Эх барих эмэгтэйчүүдийн болон хүүхдийн ерөнхий зохицуулагч эмч, эх барих эмэгтэйчүүд, өсвөр үе, хүүхдийн эмч нар оролцсон удаах уулзалт боллоо.

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөхүүд Сонгинохайрхан дүүрэгт ажиллаа

 Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд зүрх судасны нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээний багцыг нэвтрүүлэх ажилд техникийн туслалцаа үзүүлэх зорилгоор Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөхүүд Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвд 2019.02.28-ны өдөр ажилалаа. Тус ажлын зорилго нь Үндэсний болон орон нутгийн эрүүл м...

ЭРҮҮЛ МЭНД 8/20 ЗОРИЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД ТӨВИЙН ДАРГЫН ЭМЧ, АЖИЛЧДАА СОНСОХ АЯН ЭХЭЛЛЭЭ

Аяны хүрээнд Хан-Уул эрүүл мэндийн төвийн дарга Э.Бодьцэцэг байгууллагынхаа Аж ахуйн албаны ажилчидтай анхны уулзалт харилцан ярилцлагаа хийн тэдний санал сэтгэлдлийг сонслоо.

Энэхүү уулзалтын эхэнд Хан-Уул эрүүл мэндийн төвийн дарга Э.