Буцах

ЭМЧ ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ДҮРЭМ

Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/256 дугаар "Дүрэм батлах тухай" тушаал.

http://www.mohs.mn/uploads/files/d9dabb43df865da87173199cbcf573234edcba4b.pdf

Монгол улсын хүн амын тоо