Хэрэгтэй мэдээлэл

Тэтгэвэрт гарч мөнгөн тэтгэмж авах хүмүүсийн бүрдүүлэх материал

1.Байгууллагын тодорхойлолт /Ямар нэгэн тэтгэмж авч байсан эсэх/ 2.Ажлаас халагдсан тушаал /Хуулбарласан буюу канондсан хувь бол архивын “хуулбар үнэн” тамга дарагдсан байх/ 3.Иргэний үнэмлэхний х...

Дэлгэрэнгүй