Буцах

Тайлангийн маягт

Маягтын нэр Зориулалт Маягт Заавар1 Заавар2
1 Өрхийн тайлан Өрхийн эмнэлгүүд
2 Сумын тайлан Улсын эмнэлгүүд
3 Аймаг, нийслэл, дүүргийн тайлан Улсын эмнэлгүүд
4 Шүдний кабинетын үйл ажиллагааны тайлан Улс, Хувийн эмнэлгүүд
5 Хүний нөөц, хүчин чадлын тайлан Улс, Хувийн эмнэлгүүд
6 Хувийн эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайлан 202 Хувийн эмнэлгүүд
7 203 suvilaliin uil ajillagaanii tailan Хувийн эмнэлгүүд
8 Дох, БЗДХ-ын кабинетын үйл ажиллагааны тайлан Улс, Хувийн эмнэлгүүд
9 Эмийн сангийн тайлан Улс, Хувийн эмийн сан
10 Сарын мэдээний маягт Амбулатори, стационарт хөтлөгдөх анхан шатны маягтууд
11 Амбулаторд хөтлөгдөх маягт Амбулатори, стационарт хөтлөгдөх анхан шатны маягтууд
12 Стационарт хөтлөгдөх маягт Амбулатори, стационарт хөтлөгдөх анхан шатны маягтууд
13 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 201... оны үйл ажиллагааны хураангүй мэдээ ААНБ-2 Өрхийн эмнэлэг, Хувийн эмнэлгүүд
14 Улирлын мэдээний шинэчлэгдсэн маягт-ЭМТ-6 Өрхийн эмнэлэг, Хувийн эмнэлгүүд
15 ҮСХ-ны даргын тушаал Өрхийн эмнэлэг, Хувийн эмнэлгүүд