Тайлангийн маягт

Маягтын нэр Зориулалт Маягт Заавар1 Заавар2
1 Өрхийн тайлан Өрхийн эмнэлгүүд
2 Сумын тайлан Улсын эмнэлгүүд
3 Аймаг, нийслэл, дүүргийн тайлан Улсын эмнэлгүүд
4 Шүдний кабинетын үйл ажиллагааны тайлан Улс, Хувийн эмнэлгүүд
5 ЭМТ-401 Хүний нөөцийн тайлан Хувийн эмнэлгүүд
6 Орлого зарлагын тайлан Өрхийн эмнэлэг, Хувийн эмнэлгүүд
7 Хувийн эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайлан 202 Хувийн эмнэлгүүд
8 203 suvilaliin uil ajillagaanii tailan Хувийн эмнэлгүүд
9 Дох, БЗДХ-ын кабинетын үйл ажиллагааны тайлан Улс, Хувийн эмнэлгүүд
10 Эмийн сангийн тайлан Улс, Хувийн эмийн сан
11 Орлого зарлагын жилийн эцсийн тайлангийн маягт Улс, Хувийн эмнэлгүүд
12 Сарын мэдээний маягт Амбулатори, стационарт хөтлөгдөх анхан шатны маягтууд
13 Амбулаторд хөтлөгдөх маягт Амбулатори, стационарт хөтлөгдөх анхан шатны маягтууд
14 Стационарт хөтлөгдөх маягт Амбулатори, стационарт хөтлөгдөх анхан шатны маягтууд