Буцах

2019-02-22-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Товч агуулга

Хугацаа /өдөр/

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1

Эрүүл мэндийн яамнаас “Инээмсэглэл-эерэг хандлага” хүрээнд дэвшүүлсэн 8 зорилт, Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газраас “Иргэдийн оролцоотой хөгжлийн жил”, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас “Эх хүүхдийн тусламж, үйлчилгээг сайжруулах жил” болгон зарласантай холбогдуулан 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулах /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

 

2

Эрүүл мэндийг дэмжих сангаас хийсэн санхүүжилтийн дагуу тендерээр худалдан авч байгаа амны хаалтны чанарт анхаарах /Эрүүл мэндийн төв/

14

3

Олон нийтэд чиглэсэн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

4

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллагын удирдах ажилтны шуурхай хурал болох 7 хоногийн лхагва гараг бүр үүрэг, даалгаврын биелэлтийг гарган Захиргаа, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14