Буцах

2019-04-05-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Товч агуулга

Хугацаа /өдөр/

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1

"Эрүүл иргэн" аян зохион байгуулах төлөвлөгөөг боловсруулан 2019 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн дотор НЭМГ-ын Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэст ирүүлэх /Эрүүл мэндийн төв/

7

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

 

2

Жирэмсний хяналтыг сайжруулах /Эрүүл мэндийн төв/

14

3

Олон нийтэд чиглэсэн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

4

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд анхаарч ажиллах /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14