Буцах

2019-04-19-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Товч агуулга

Хугацаа /өдөр/

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1

"Эх, хүүхдийн тусламж, үйлчилгээг дэмжих жил"-ийн хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/ 

 

14

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

 

2

Хавдрын тусламж, үйлчилгээг сайжруулах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах /Эрүүл мэндийн төв/ 

 

14

3

Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг өргөжүүлэх тушаалыг хэрэгжүүлэх, бэлтгэлийг үе шаттайгаар хангах /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

4

"Инээмсэглэл-Эерэг хандлага" зорилтын хүрээнд нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний саналыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн дотор Захиргаа, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст ирүүлэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

 

14
5

Сэтгэц, наркологийн багийн үйл ажиллагаанд хийсэн дэмжлэгт хяналтын дагуу зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх /Эрүүл мэндийн төв/

14
6

Хүчирхийллийн эсрэг нэг цэгийн төв байгуулах асуудлыг судлах /Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн төв/

14
7

Жирэмсний хяналтыг сайжруулах нэг цэгийн үйлчилгээг зохион байгуулах /Эрүүл мэндийн төв/

 

14
8

Олон нийтэд чиглэсэн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

9

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд анхаарч ажиллах /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14