Буцах

2019-05-24-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Товч агуулга

Хугацаа /өдөр/

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1

"Элэг бүтэн Монгол" үндэсний хөтөлбөрийг эрчимжүүлэх /Эрүүл мэндийн төв/ 

14

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

 

2

Сүрьеэгийн эрт илрүүлэг, оношилгоог эрчимжүүлэх, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулж хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах /Эрүүл мэндийн төв/ 

14

3

Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг өргөжүүлэх тушаалыг хэрэгжүүлэх, бэлтгэлийг үе шаттайгаар хангах /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

8

Олон нийтэд чиглэсэн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

9

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд анхаарч ажиллах /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14