Буцах

2019-06-07-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Товч агуулга

Хугацаа /өдөр/

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1

"Нийслэлийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг сайжруулах сарын аяны төлөвлөгөө"-ний дагуу өөрийн байгууллагын төлөвлөгөөг 2019 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор ирүүлэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

1

2

"Эрүүл иргэн" аяныг эрчимжүүлэх /Эрүүл мэндийн төв/ 

14

3

НЭМГ-ын харьяа эрүүл мэндийн байгууллагаас БНСУ-ын Инчон хотын Католик их сургуулийн Мари эмнэлэгт хүүхэд, эх барих, сэргээн засах, хавдрын чиглэлээр суралцуулах эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний судалгааг ирүүлэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

4

"Элэг бүтэн Монгол" үндэсний хөтөлбөрийг эрчимжүүлэх /Эрүүл мэндийн төв/ 

14

5

Албан бичгийн шийдвэрлэлтэд анхаарч ажиллах, хариутай бичгийн хариуг заасан хугацаанд ирүүлж хэвших /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

6

Олон нийтэд чиглэсэн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

7

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд анхаарч ажиллах /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14