Буцах

2019-08-23-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Товч агуулга

Хугацаа /өдөр/

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1

"Элэг бүтэн Монгол" хөтөлбөрийн хүрээнд элэгний В, С вирусын илрүүлэг үзлэгийг эрчимжүүлэх, мэдээ тайланг заасан хугацаанд ирүүлэх /Дүүргийн эрүүл мэндийн төв/

14

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

 

2

ТТТӨ-ий үеийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ болон орны зохицуулалт зэрэг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө гаргаж, 2019 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн дотор төлөвлөгөөг ирүүлэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага

14

3

“Тэмбүүг устгая” аяны үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

4

Багцын урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн хамралтыг сайжруулах талаар анхаарч ажиллах /Дүүргийн эрүүл мэндийн төв/

14

5

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэнд анхаарч ажиллах, ирсэн өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

6

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гарч буй мэдээлэлд тухайн байгууллага бүр дүгнэлт хийж холбогдох арга хэмжээг яаралтай авч ажиллах /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

7

Архивын улсын үзлэгийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллах /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

8

Орчны аюулгүй байдалд анхаарч үнэлгээг хийж, 2019 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн дотор Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэст ирүүлэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

9

Нийслэлийн Засаг даргын 04, 05 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14