Буцах

2019-09-27-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Товч агуулга

Хугацаа /өдөр/

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1

Томуу, томуу төст өвчний үеийн бэлэн байдлыг хангах ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэж, эцэслэн батлах, /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

2

“Эрүүл иргэн” аяны үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх /Дүүргийн эрүүл мэндийн төв/

14

3

Эрүүл мэндийн байгууллагын эмч, мэргэжилтнүүдийн хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

4

2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр болох “Сайн туршлага-2019” өдөрлөгийн хүрээнд эмнэлгийн удирдлагууд дэмжиж оролцох,  туршлага солилцох,/Дүүргийн эрүүл мэндийн төв/

14

5

ЭМЯ-наас хүлээлгэн өгсөн нөөц цахилгаан үүсгүүрийг эрүүл мэндийн байгууллагуудад суурилуулах ажилд анхаарах/Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

6

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэнд анхаарч ажиллах, ирсэн өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14