Буцах

2019-10-11-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Товч агуулга

Хугацаа /өдөр/

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1

Томуу, томуу төст өвчний үеийн бэлэн байдлыг ханган ажиллах, /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ

МЭНДИЙН ГАЗАР

 

 

 

2

“Эрүүл иргэн” аяны үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх /Дүүргийн эрүүл мэндийн төв/

14

3

Угаарын хордлогоос болон томуугаас сэргийлэх зөвлөмжийг иргэдэд хүргэж ажиллах /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

4

Угаартсан иргэдэд үзүүлэх гэрийн эргэлтэнд анхаарч ажиллах /Дүүргийн эрүүл мэндийн төв/

14

5

2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн ӨЭМТ-ийн эмч, сувилагч нарын сургалтыг зогсоох тул төлөвлөсөн сургалтыг дээрх хугацаанд багтааж зохион байгуулж дуусгах  /Дүүргийн эрүүл мэндийн төв/

14

6

Харвалт, шигдээсийн нэгжийг байгуулах бэлтгэл ажлыг хангаж, энэ ондоо багтаан зарим дүүргүүд нэгжийг байгуулан үйл ажиллагааг эхлүүлэх /Дүүргийн эрүүл мэндийн төв/

14

7

2019 оны төлөвлөгөөний биелэлтэнд онцгой анхаарах, хэрэгжилтийг хангах /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

8

2019 оны 10 дугаар сарын 18-аас 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах цэрэг татлагын үйл ажиллагааг оролцох /Дүүргийн эрүүл мэндийн төв/

14

9

НЗД-ын 2019 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/881 дугаар “Журам батлах тухай” захирамжаар “Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх, эмнэлгийн шилдэг мэргэжилтэн, ажилтнуудыг шалгаруулж, урамшуулал олгох журам”-ын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

10

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэнд анхаарч ажиллах, ирсэн өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

Монгол улсын хүн амын тоо