Буцах

2019-11-01-НИЙ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Товч агуулга

Хугацаа /өдөр/

Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1

“Эрүүл иргэн” аяны эцсийн бичмэл тайлан, санхүүгийн тайланг 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн дотор гарган Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэст албан бичгээр ирүүлэх, /Дүүргийн эрүүл мэндийн төв/

7

НИЙСЛЭЛИЙН 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

 

 

 

2

Нэгдсэн эмнэлгийн хүлээн авах тасгаар ирж үзүүлсэн хүүхдийн үзлэгийг амбулаторийн үзлэгт бүртгэн, ТТТӨ-ий мэдээллийг ДЭМТ-ийн хүүхдийн мэргэжилтэнд өглөө бүр тогтмол цагт өгч байх, хариуцсан ажилтанг томилон зохицуулалтыг хийж 2019 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн дотор Статистик мэдээллийн хэлтэст ирүүлэх /Дүүргийн эрүүл мэндийн төв/

3

3

“Жирэмсний хяналт, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн цогц үйлчилгээний нэг цэгийн журам”-ын хэрэгжилтийг  үнэлгээ, зөвлөмжийн дагуу хийсэн ажлын тайлангаа 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэст ирүүлэх /Дүүргийн эрүүл мэндийн төв/

14

4

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрүүл мэндийг дэмжих сарын аяныг үр дүнтэй зохион байгуулж, тайланг  12 дугаар сарын 05-ны өдрийн дотор Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэст ирүүлэх /Дүүргийн эрүүл мэндийн төв/

14

5

Жирэмсний хяналтын 1 цэгийн үйлчилгээнд хийсэн  хяналт үнэлгээний дагуу зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 2 сарын ажил  /Дүүргийн эрүүл мэндийн төв/

14

6

Төвийн 6 дүүргийн хүүхдийн кабинетийг уртасгасан цагаар 11 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс эхлэн ажиллуулах /Дүүргийн эрүүл мэндийн төв/

14

7

Байгууллага бүр 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэнд анхаарч ажиллах /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

8

Угаарын хийн хордлогын үед авах арга хэмжээг иргэдэд зөвлөх, өртсөн иргэдийг хянах ажлыг чанартай зохион байгуулах /Дүүргийн эрүүл мэндийн төв/

14

9

“Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх, эмнэлгийн шилдэг мэргэжилтэн, ажилтнуудыг шалгаруулж, урамшуулал олгох журам”-ын дагуу холбогдох материалыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-15-ны өдөр ЗТХШҮХ-т ирүүлэх. /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

10

ЗГ-ын тогтоол гарсантай холбогдуулан 2019 оны 10 дугаар сарын байдлаар үр дүнгийн урамшууллыг хэрхэн олгож байсан талаар санхүүгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн дотор Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэст ирүүлэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

7

11

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэнд анхаарч ажиллах, ирсэн өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэх /Харьяа эрүүл мэндийн байгууллага/

14

Монгол улсын хүн амын тоо