ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГЫН ШУУРХАЙД ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР


Шуурхай хурлын дугаар Шуурхай хурлын огноо Үйлдэл Үзсэн
19 2020-01-17 Дэлгэрэнгүй 18
18 2019-12-18 Дэлгэрэнгүй 107
17 2019-11-29 Дэлгэрэнгүй 126
16 2019-11-15 Дэлгэрэнгүй 120
15 2019-11-01 Дэлгэрэнгүй 170
14 2019-10-11 Дэлгэрэнгүй 156
13 2019-09-27 Дэлгэрэнгүй 106
12 2019-09-13 Дэлгэрэнгүй 155
11 2019-08-23 Дэлгэрэнгүй 112
10 2019-06-21 Дэлгэрэнгүй 207
9 2019-06-07 Дэлгэрэнгүй 120
8 2019-05-24 Дэлгэрэнгүй 159
7 2019-04-19 Дэлгэрэнгүй 231
6 2019-04-05 Дэлгэрэнгүй 247
5 2019-03-22 Дэлгэрэнгүй 233