ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГЫН ШУУРХАЙД ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Шуурхайн биелэлт

Шуурхайн огноо Үйлдэл Үзсэн
1 2019-11-01 Дэлгэрэнгүй 86
2 2019-10-11 Дэлгэрэнгүй 95
3 2019-09-27 Дэлгэрэнгүй 70
4 2019-09-13 Дэлгэрэнгүй 110
5 2019-08-23 Дэлгэрэнгүй 69
6 2019-06-21 Дэлгэрэнгүй 175
7 2019-06-07 Дэлгэрэнгүй 96
8 2019-05-24 Дэлгэрэнгүй 129
9 2019-04-19 Дэлгэрэнгүй 195
10 2019-04-05 Дэлгэрэнгүй 224
11 2019-03-22 Дэлгэрэнгүй 169
12 2019-02-22 Дэлгэрэнгүй 286
13 2019-01-25 Дэлгэрэнгүй 265
14 2019-01-11 Дэлгэрэнгүй 262
15 2018-12-21 Дэлгэрэнгүй 96