ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГЫН ШУУРХАЙД ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

Шуурхайн огноо Үйлдэл
1 2019-06-21 Дэлгэрэнгүй
2 2019-06-07 Дэлгэрэнгүй
3 2019-05-24 Дэлгэрэнгүй
4 2019-04-19 Дэлгэрэнгүй
5 2019-04-05 Дэлгэрэнгүй
6 2019-03-22 Дэлгэрэнгүй
7 2019-02-22 Дэлгэрэнгүй
8 2019-01-25 Дэлгэрэнгүй
9 2019-01-11 Дэлгэрэнгүй
10 2018-12-21 Дэлгэрэнгүй
11 2018-12-07 Дэлгэрэнгүй
12 2018-10-24 Дэлгэрэнгүй