ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГЫН ШУУРХАЙД ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Шуурхайн биелэлт

Шуурхайн огноо Үйлдэл Үзсэн
1 2018-12-07 Дэлгэрэнгүй 146
2 2018-10-24 Дэлгэрэнгүй 192

Монгол улсын хүн амын тоо