2019 ОНЫ 01 САРЫН 21 -НИЙ ӨДРИЙН ТӨРӨЛТИЙН МЭДЭЭ

Байгууллага Төрсөн эхийн тоо Хүү Охин
1 Багануур ЭМТ-ийн төрөх тасаг 2 1 1
2 Амгалан амаржих газар 25 15 10
3 Хүрээ амаржих газар 16 10 6
4 Налайх ЭМТ-ийн төрөх тасаг 3 0 3
5 Өргөө амаржих газар 33 16 18