Буцах

2019 ОНЫ 11 САРЫН 17 -НИЙ ӨДРИЙН ТӨРӨЛТИЙН МЭДЭЭ

Байгууллага Төрсөн эхийн тоо Хүү Охин
1 Хүрээ амаржих газар 6 3 3
2 Амгалан амаржих газар 15 6 9
3 Өргөө амаржих газар 23 12 11
4 Налайх ДЭМТ-ийн төрөх тасаг 1 0 1
- Нийт төрөлт 45 21 24
Мэдээлэл оруулсан байдал