Буцах

2019 ОНЫ 07 САРЫН 15 -НИЙ ӨДРИЙН ТӨРӨЛТИЙН МЭДЭЭ

Байгууллага Төрсөн эхийн тоо Хүү Охин
1 Хүрээ амаржих газар 11 5 6
2 Налайх ДЭМТ-ийн төрөх тасаг 1 0 1
3 Багануур ДЭМТ-ийн төрөх тасаг 3 2 1
4 Өргөө амаржих газар 19 10 9
5 Амгалан амаржих газар 27 13 14
- Нийт төрөлт 61 30 31
Мэдээлэл оруулсан байдал