Буцах

2019 ОНЫ 05 САРЫН 22 -НИЙ ӨДРИЙН ТӨРӨЛТИЙН МЭДЭЭ

Байгууллага Төрсөн эхийн тоо Хүү Охин
1 Хүрээ амаржих газар 18 8 10
2 Багануур ДЭМТ-ийн төрөх тасаг 1 0 1
3 Налайх ДЭМТ-ийн төрөх тасаг 0 0 0
4 Өргөө амаржих газар 36 19 17
5 Амгалан амаржих газар 27 10 17
- Нийт төрөлт 82 37 45
Мэдээлэл оруулсан байдал