Буцах

2019 ОНЫ 03 САРЫН 19 -НИЙ ӨДРИЙН ТӨРӨЛТИЙН МЭДЭЭ

Байгууллага Төрсөн эхийн тоо Хүү Охин
1 Хүрээ амаржих газар 11 4 7
2 Өргөө амаржих газар 32 19 14
3 Амгалан амаржих газар 24 16 9
4 Налайх ЭМТ-ийн төрөх тасаг 1 1 0
5 Багануур ЭМТ-ийн төрөх тасаг 4 2 2
- Нийт төрөлт 72 42 32
Мэдээлэл оруулсан байдал