Буцах

2020 ОНЫ 01 САРЫН 27 -НИЙ ӨДРИЙН ТӨРӨЛТИЙН МЭДЭЭ

Байгууллага Төрсөн эхийн тоо Хүү Охин
1 Хүрээ амаржих газар 16 5 11
2 Өргөө амаржих газар 32 11 21
3 Амгалан амаржих газар 24 12 12
4 Багануур ДЭМТ-ийн төрөх тасаг 2 0 2
5 Налайх ДЭМТ-ийн төрөх тасаг 3 1 2
- Нийт төрөлт 77 29 48
Мэдээлэл оруулсан байдал