2018 ОНЫ 11 САРЫН 14 -НИЙ ӨДРИЙН ТӨРӨЛТИЙН МЭДЭЭ

Байгууллага Төрсөн эхийн тоо Хүү Охин
1 Хүрээ амаржих газар 15 10 5
2 Амгалан амаржих газар 33 16 17
3 Налайх ЭМТ-ийн төрөх тасаг 4 2 2
4 Өргөө амаржих газар 35 18 17