Буцах

Эмийн сангийн эрхлэгч солих

1.    Албан хүсэлт /Тухайн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ХХК/ 

2.    Компанийн гэрчилгээний хуулбар

3.    Өөрчлөх хүсэлт ирүүлсэн эрхлэгчийн өөрийн хүсэлт, иргэний үнэмлэх нотариатоор батлуулах

4.    Чөлөөлсөн тушаал /Өмнө нь ажиллаж байсан эм зүйчийн/

5.    Томилсон тушаал /Шинээр томилогдож буй эм зүйчийн/

6.    Шинээр томилогдож буй эмзүйчийн диплом, лицензи, иргэний үнэмлэхний хуулбар нотариатоор батлуулах.

7.    Шинээр томилогдож буй эм зүйчтэй хийсэн хөдөлмөрийн гэрээ, ажлын          байрны тодорхойлолт

8.    Эмийн сангийн гэрчилгээ эх хувиараа байна

9. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний эх хувь.