Буцах

Тусгай зөвшөөрөл шинээр хүсэх, чиглэл нэмэх

/Хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгохыг анхааруулж байна/

НЭГДҮГЭЭР ШАТ:

Бүрдүүлэх баримтын жагсаалт:

1.     Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох нийслэлийн комисст албан хүсэлт гаргах /хаяг байршил, эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхой дурдах/

2.     Эрүүл мэндийн байгууллага байгуулах ТӨСӨЛ боловсруулах  /ЭМС-ын 2013 оны 145 дугаар тушаалыг уншиж танилцна уу/

 Жич: 1. Материалын бүрдлийг хангаж Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв /Дүнжингарав худалдааны төв, Мишээл экспо, Драгон төв, 6 буудалд байрлах Оргил худалдааны төв/-д өгнө үү.

         2. Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагааны стандартын дагуу ажлын байр нь үйлчилгээний зориулалттай байх шаардлагатайг анхаарна уу.

 

ХОЁРДУГААР ШАТ:  /Нэгдүгээр шатанд тэнцсэн хуулийн этгээд дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлж хоёрдугаар шатанд орно./

Бичиг баримт бүрдүүлэх заавар:

-       Баримтыг дэс дарааллын дагуу байршуулна /7-9 дугаараас бусад/

-     6 дугаарт байрлах хүснэгтэд багтсан эрүүл мэндийн ажилтны мэдээллийг 7-9 дугаарт байрлах баримтын дагуу хүн тус бүрээр байршуулна.

-       Захирал өөртэйгээ хөдөлмөрийн гэрээ хийхгүй.

-       Төлбөрийн баримтаас бусад бүх баримтыг нуруулдан үдэж 1 хавтас болгоно.

 

 Бүрдүүлэх баримтын жагсаалт:

1.     Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох нийслэлийн комисст албан хүсэлт гаргах /хаяг байршил, эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхой дурдах/

2.     Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар хувь /нотариатаар баталгаажуулах/

3.     Хуулийн этгээдийн дүрмийн хуулбар хувь; 

4.     Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр

5.     Эрүүл мэндийн байгууллагыг үүсгэн байгуулагчийн мэдээлэл /ЭМС-ын 2013 оны 145 дугаар тушаалын хүснэгт №1-ийн дагуу/

6.     Эрүүл мэндийн ажилтны мэдээлэл  /ЭМС-ын 2013 оны 145 дугаар тушаалын хүснэгт №2-ийн дагуу/;

7.     Эмч, сувилагч, эм зүйч, эм найруулагч, техникч нарын диплом, үндсэн болон төрөлжсөн нарийнмэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулах/;

8.     Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар /нотариатаар баталгаажуулах/

9.     Ажиллагсадтай хийсэн хөдөлмөрийн гэрээний хуулбар;

10.  Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн жагсаалт /ЭМС-ын 2013 оны 145 дугаар тушаалын хүснэгт №4-ийн дагуу/

11.   Тоног төхөөрөмжийн чанарын баталгааны гэрчилгээний хуулбар хувь /Эмийн санд хамаарахгүй бөгөөд ЭМС-ын 2015 оны 249 дүгээр тушаалд дурдсан нэр бүхий 14 тоног төхөөрөмжийг ЭМХТ-д баталгаажуулах болно./

12.  Түрээсээр ажлын байрыг бэлтгэх бол түрээсийн гэрээг үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн газарт бүртгүүлнэ /Иргэний хуулийн 318-р зүйл/ мөн үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбарыг хавсаргана, Өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар байна;

13.  Эмнэлгийн тусгай хог хаягдал, ариутгал, халдваргүйтгэлийн газартай хийсэн гэрээний хуулбар хувь; 

14. Үйл ажиллагаа явуулах барилга байгууламжийн гаднах орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл суурилуулж, энэ талаар       Цагдаагийн байгууллагын саналыг авсан байх.   

15.  НЭМГ-ын Төрийн сангийн 100200020001 дансанд 200,000 ₮ тушаасан баримт /Гүйлгээний утга хэсэгт: Аж ахуйн нэгжийн нэр, регистрийн дугаарыг бичих/

16.  Эрүүл мэндийн байгууллага байгуулах ТӨСӨЛ боловсруулах.

 Жич: Нотариатаар баталгаажуулах баримт бичгийг эх хувиар нь шалгуулсан тохиолдолд нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй болно.

 

Ажлын байрны дүгнэлт гаргах шалгуур үзүүлэлт

 

Холбогдох дугаар:   11324124,  11325054

Вэб хуудас: www.ubhealth.mn