Буцах

Эмчилгээний орны зөвшөөрөл хүсэх

1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүсэлт /Үйл ажиллагааны төрөл, чиглэл, хүсч буй орны тоог тодорхой дурдах/

2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар хувь

3. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар хувь

4. Орны тоог тэмдэглэсэн ажлын байрны дүгнэлт /ЭМЯ-аас тусгай зөвшөөрөл авсан хуулийн этгээд ЭМЯ-аас гаргасан орны тоо бүхий ажлын байрны дүгнэлт/

Холбогдох дугаар: 11324124, 11325054

Вэб хуудас: www.ubhealth.mn