Буцах

Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай НЗД-ын А/603 дугаар захирамж

Монгол улсын хүн амын тоо